ITALIA PIZZA PASTA

ITALIA PIZZA PASTA Nhanh chóng - Uy tín - Chất lượng

order food online

Contactinformation

Bạn có thể chúng tôi qua số 03579 555 56


Italia Pizza Pasta 

Tầng 2 - 74 Bạch Đằng
Hải ChâuĐà Nẵng

Deliverytimes

Thứ Hai
09:00 - 23:00
Thứ Ba
09:00 - 23:00
Thứ Tư
09:00 - 23:00
Thứ Năm
09:00 - 23:00
Thứ Sáu
09:00 - 23:00
Thứ Bảy
09:00 - 23:00
Chủ Nhật
09:00 - 23:00